OZNÁMENÍ VYVĚŠOVANÉ NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE CHLÍSTOV
NÁZEV OZNÁMENÍ VYVĚŠENO SŇATO ODKAZ NA DOKUMENT
       
Veškerá oznámení o poskytnutí dotací nebo návratných finančních výpopomocí,  i s jejich dodatky. Jde  o veřejnoprávní smlouvy mezi poskytovatelem  a VAKTR 23.9.2015   TRVALY_ODKAZ
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 11.9.2019 19.9.2019 POZVANKA_ZO_9_19
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství 2.9.2019 31.12.2022 VV_MZ_9_19
Pozvánka na zasedání ZK č. 5/2019 1.9.2019 10.9.2019 POZVANKA_ZK_9_19
Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 23.8.2019 23.9.2019 VYJADRENI_INFORMACE_8_19
Záměr obce propachtovat nemovitý majetek 16.8.2019 2.9.2019 ZAMER_PROPACHTOVAT_8_19
Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 15.8.2019 24.9.2019 VV_PROJEDNANI_8_19
Pozvánka na zasedání zastupistelstva obce 6.8.2019 14.8.2019 POZVANKA_ZO_8_19
Zrušení nočního klidu na noc z 3. 8. na 4. 8. 2019 28.7.2019 5.8.2019 NOCNIKLID_LIPA_19
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 29.7.2019 14.8.2019 UZAVRENI_VP_SMLOUVY_7_19
Upozornění vodoprávního úřadu 29.7.2019   UPOZORNENI_VP_URAD_7_19
Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu 8.7.2019 24.7.2019 VV_UPRAVA_PROVOZU_7_19
Oznámení o zrušení nočního klidu na dny 5. - 7. Července 24.6.2019 7.7.2019 NOCNIKLID_POUT_7_19
Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 21.6.2019 30.6.2019 UZAVR_VP_SMLOUVY_6_19
Oznámení o zrušení nočního klidu na dny 20. - 23. Června 2019 14.6.2019 24.6.2019 NOCNIKLID_HEJK_19
Pozvánka na zasedání ZK č. 4/2019 10.6.2019 18.6.2019 POZVANKA_ZK_6_19
Záměr obce propachtovat nemovitý majetek 5.6.2019 21.6.2019 PACHT_6_19
Pozvánka na valnou hromadu DSO MPM 23.5.2019 30.5.2019 POZVANKA_VH_MPM_5_19
Pozvánka za zasedání zastupitelstva obce 23.5.2019 31.5.2019 POZVANKA_ZO_5_19
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7.5.2019 27.5.2019 OZNAMENI_VOLBY_5_19
Pozvánka na zasedání ZK č. 3/2019 6.5.2019 14.5.2019 POZVANKA_ZK_5_19
Záměr obce prodat movitý majetek (hasičský automobil Avia) 29.4.2019 15.5.2019 ZAMER_PRODAT_4_19
Záměr obce propachtovat nemovitý majetek 29.4.2019 15.5.2015 ZAMER_PACHT_4_19
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina 25.4.2019 28.5.2019 VV_FU_4_19
Pozvánka na 1. zasedání členů okrskové volební komise 25.4.2018 6.5.2019 POZVANKA_VOLEB_KOMISE_5_19
Zrušení nočního klidu na noc z 30.4. na 1.5. 2019 23.4.2019 2.5.2019 NOCNI_KLID_5_19
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  16.4.2019 24.4.2019 POZANKA_ZO_4_19
Vymezení doby nočního klidu na Velikonoce 2019 14.4.2019 23.4.2019 NOCNI_KLID_4_19
Opatření obecné povahy  o lesích a o změně a doplnění lesního zákona (kůrovec) 12.4.2019 31.12.2012 VV_OPATRENI_4_19
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 9.4.2019 25.5.2019 VOLBY_EP_4_19
Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 3.4.2019 12.4.2019 INF_PODANI_VP_SMLOUVY_4_19
Pozvánka na projednání studie krajiny 19.3.2019   PROJEDNANI_STUDIE_3_19
Pozvánka na zasedání ZK č. 2/2019 11.3.2019 19.3.2019 POZVANKA_ZK_2_19
Pozvánka na zasedání obce 4.3.2019 12.3.2019 POZVANKA_ZO_3_19
 Veřejná vyhláška – oznámení o projednání Územního plánu Chlístov 21.2.2019 1.4.2019 VV_UZEMNI_PLAN_2_19
Pozvánka na valnou hromadu MPM  14.2.2019 21.2.2019 POZVANKA_MPM_2_19
Veřejná vyhláška – převzetí písemnosti  31.1.2019 16.2.2019 VV_PISEMNOST_2_19
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 28.1.2019 13.2.2019 VV_PISEMNOST_1_19
Rozhodnutí o povolení pokácení dřevin kolem hřiště 25.1.2019   POKACENI_1_19
Pozvánka valnou hromadu DSO Mikroregionu Podhůří Mařenky 23.1.2019 31.1.2019 POZVANKA_MARENKA_01_19
Pozvánka na zasedání ZK č. 1/2019 21.1.2019 29.1.2019 POZVANKA_ZK_1_19
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy ve věci silničního provozu 17.1.2019 2.2.2019 VV_OPATRENI_19
Zrušení nočního klidu na noc z 31. 12. 2018 na 1. 1. 2019 20.12.2018 2.1.2019 NOCNI_KLID_12_18
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 19.12.2018 28.12.2018 POZVANKA_ZO_12_18
Pozvánka na valnou hromadu DSO Mikroregionu Podhůří  Mařenky 19.12.2018 27.12.2018 POZVANKA_MARENKA_12_18
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2018 3.12.2018 11.12.2018 POZVANKA_ZK_8_18
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 19.11.2018 28.11.2018 POZVANKA_ZO_11_18
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2018 29.10.2018 6.11.2018 POZVANKA_ZK_7_18
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Chlístov 22.10.2018 31.10.2018 USTAVUJICI _ZASEDANI_2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Chlístov 8.10.2018 1.11.2018 VYSLEDKY_VOLBY_10_18
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2018 1.10.2018 9.10.2018 POZVANKA_ZK_6_18
Místo konání voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 19.9.2018 15.10.2018 MÍSTO_VOLEB_9_18
Informace odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů o používání přípravků na ochranu rostlin 19.9.2018   OCHRANA_ROSTLIN_9_18
Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby 11.9.2018 27.9.2018 UMISTENISTAVBY_9_18
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů     STROMOVI_9_18
Pozvánka na zasedání OVK 6.9.2018 8.10.2018 POZVANKA_OVK_9_18
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2018 1.9.2018 10.9.2018 POZVANKA_ZK_05_18
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 22.8.2018 29.8.2018 POZVANKA_ZO_8_18
Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu 20.8.2018 5.9.2018 UPRAVAPROVOZU_8_18
Stanovení počtu členů OVK  3.8.2018 13.10.2018 POCET_OVK_8_18
Omezení nočního klidu z 11. 8. na 12. 8. 2018 5.8.2018 13.8.2018 NOCNI_KLID_8_18
Výzva a upozornění ohledně hydrologické situace 3.8.2018   HYDROLOGICKA_SITUACE_8_18
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro voby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 14.7.2018 8.10.2018 VOLEBNI_OKRSKY_ZO_7_18
Upozornění vlastníkům lesa na možné škody vzniklé kůrovcem 9.7.2018   KUROVEC_7_18
Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysvočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 29.6.2018 14.8.2018 UZEMNIROZVOJ_7_18
Oznámení o zrušení nočního klidu na dny 6. - 8. Července 2018 29.6.2018 9.7.2018 NOCNIKLID_7_18
Oznámení o zrušení nočního klidu na dny 22. a 23. Června 2018 16.6.2018 25.6.2018 NOCNI_KLID_HEJK_18
Pozvánka na zasedání kraje Vysočina Č. 4/2018 9.6.2018 18.6.2018 POZVANKA_ZK_04_18
Žádost o informace pro řádnou implementaci GDPR 31.5.2018   INFORMACE_GDPR
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 31.5.2018 8.6.2018 POZVANKA_ZO_6_18
Sdělení o funkci pověřence pro ochranu osobních údajů 24.5.2018   POVERENEC_GDPR
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2018 7.5.2018 16.5.2018 POZVANKA_ZK_5_18
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 30.4.2018 1.6.2018 VODNE_STOCNE_4_18
Veřejná vyhláška o dani z nemovitých věcí FÚ 23.4.2018 28.5.2018 DAN_NEMOVIT_4_18
Zrušení nočního klidu 23.4.2018 2.5.2018 NOCNI_KLID_4_18
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  17.4.2018 25.4.2018 ZASEDANI_4_18
Počet členů do zastupitelstva obce 2018 -2022 9.4.2018   POČET_ZO_4_18
Předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesů 9.4.2018 30.4.2018 OSNOVY_LHE_4_18
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek 7.4.2018 23.4.2018 ZAMER_PRONAJEM_4_18
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 28.3.2018 6.4.2018 POZVANKA_ZO_4_18
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.3.2018   PRERUSENI_DODAVKY_EL_EN
Pozvánka na zasedání kraje 19.3.2018 27.3.2018 POZVANKA_ZK_3_18
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Třebíč 7.3.2018 6.4.2018 UZEMNI_STUDIE_ORP
Lesní hospodářská evidence 1.3.2018 31.3.2018 LHE_2018
Výzva vlastníkům lesa 1.3.2018 31.3.2018 VYZVA_VLAST_LESA
Pozvánka za zasedání obce 22.2.2018 3.3.2018 POZVANKA_ZO_2_18
Pozvánka na zasedání kraje Vysočina  29.1.2018 6.2.2018 ZK_VYSOCINA
Oznámení o době a místě konání druhého kola prezidentských voleb 17.1.2018 28.1.2018 OZN_DRUHE_KOLO
Výzva vlastníkům lesa  10.1.2018   VYZVA_VLASTNIKUM_LESA_18
Oznámení o nočním klidu 20.12.2017 2.1.2018 NOCNI_KLID_17
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 21.12.2017 28.1.2018 VOLBA_PREZIDENTA_OZN
Pozvánka za zasedání obce 20.12.2017 29.12.2017 POZVANKA_ZO_12_17
Pozvánka na 1. zasedání členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR 14.12.2017 27.1.2017 POZVANKA_VOLBY_1_ZASEDANI
Pozvánka DSO Kojeticko 4.12.2017 15.12.2017 DSO_KOJETICKO_POZVANKA
Pozvánka na zasedání kraje 7/2017 4.12.2017 12.12.2017 POZVANKA_ZK_7
Pozvánka na valnou hromadu MPM 1.12.2017 19.12.2017 POZVANKA_VH_MPM
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 27.11.2017 28.1.2018 VOLEBNI_OKRSKY
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 12.11.2017 20.11.2017 ZASEDANI_ZO_11
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby prezidenta České republiky 10.11.2017 28.1.2018 VOLBA_PREZIDENTA_OVK
Pozvánka na zasedání kraje 6/2017 30.10.2017 8.11.2017 POZVANKA_ZK_6
Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin. 16.10.2017 30.11.2017 DREVINY
Oznámení o uzavření veřejnosprávní smlouvy 9.10.2017 25.10.2017 VEREJNOPRAVNI_SMLOUVA
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 3.10.2017 11.10.2017 ZASEDANI_ZO
Oznámení o konání voleb do PS ČR 4.10.2017 22.10.2017 VOLBY_PSCR
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 25.9.2017 30.11.2017 OREZ_VETVI
Pozvánka na 1. zasedání členů okrskové volební komise 20.9.2017 2.10.2017 POZVANKA_ZASEDANI_VOLBY
Záměr propachtovat pozemek 7.9.2017 25.9.2017 ZAMER_PROPACHTOVAT
Pozvánka na zasedání ZK č. 5/2017 4.9.2017 12.9.2017 ZASEDANI_ZK_5
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 31.8.2017 20.10.2017 POČET_A_SIDLO_VOL_OK
Pozvánka na 29. zasedání obce Chlístov 30.8.2017 6.9.2017 POZVANKA_26_ZASEDANI
Pozvánka na zasedání sdružení DSO Kojeticko, zveřejněno  24.8.2017 4.9.2017 POZVANKA_DSO_KOJETICKO
Poskytnutí informace podle č. 106/1999 - Ptáci na území obce 22.8.2017 8.9.2017 POSKYTNUTI_INFORMACE
Stanovení minimálního počtů členů okrskové komise pro konání voleb 18.8.2017 21.10.2017 MINIMALNI_POCET
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 13.7.2017 31.7.2017 REMA_ZADOST_O_INFORMACE
Výzva k hydrologické situaci na území obce s rozšířenou působností Třebíč 13.7.2017 31.7.2017 ORP_SUCHO
Zrušení doby nočního klidu 7. - 9. 7. z důvodu slavení poutě sv. Cyrila a Metoděje 1.7.2017 10.7.2017 POUT_2017
Zrušení doby nočního klidu 23. - 25. 6. z důvodu konání festivalu Hejk 16.6.2017 26.6.2017 FESTIVAL_HEJK
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 26.6.2017 12.7.2017 ZADOST_O_INFORMACE
Pozvánka na plénum MAS Podhorácko  13.6.2017 22.6.2017 MAS_PODHORACKO
Pozvánka na 28. zasedání obce 13.6.2017 21.6.2017 ZASEDANI_OBCE_28
 Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina 12.6.2017 20.6.2017 JEDNANI_KRAJE
Výzva vlastníkům lesa  5.6.2017   VYZVA_VLASTNIKUM_LESA
Pozvánka na zasedání výboru DSO Kojeticko 5.6.2017 13.6.2017 DSO_KOJETICKO_ZASEDANI
Záměr obce propachtovat nemovitý majetek 23.5.2017 8.6.2017 ZAMER_OBCE
Pozvánka na valnou hromadu DSo Kojetice 11.5.2017 22.5.2017 VAL_HROMADA_KOJ
Pozvánka na ZO č. 27 obce Chlístov do složky úřední deska 11.5.2017 19.5.2017 ZASEDANI_C_27
Oprava porovnání výpočtu ceny vodného a stočného 11.5.2017 12.6.2017 VOD_STOC
Pozvánka na valnou hromadu DSO MPM 9.5.2017 25.5.2017 POZVANKA_VAL_HROM
Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 3.5.2017 12.5.2017 INFORMACE
Zasedání zastupitelstva kraje č.3/2017 28.4.2017 9.5.2017 ZASTUP_KRAJ
Vymezení doby nočního klidu ze 30.4. na 1.5. 2017 24.4.2017 2.5.2017 NOCNI_KLID
Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí        24.4.2017        30.5.2017 DAN_NEMOVIT
Sdělení o komunálním odpadu - duben 2017 12.4.2017        28.4.2017 KOMUN_OPAD
Informace pro motoristy - depozity 28.2.2017   MOTORISTI_DEPOZITY
Pozvánka na zasedání Kraje Vysočina č. 2/2017 20.3.2017 28.3.2017 ZASEDANI_KRAJE_2_17
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov č. 26 dne 24.3.2017 16.3.2017 24.3.2017 ZASEDANI_OZ_26
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku pro komunální služby za rok 2016  23.2.2017 24.3.2017 ZAV_UCET_2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Svazek obcí pro komunální služby 23.2.2017 24.3.2017 ROZPOCET_KOM_SLUZBY
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - Svazek obcí pro komunální služby 23.2.2017 24.3.2017 STREDNEBOD_VYHLED
Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí pro komunální služby 23.2.2017 24.3.2017  VALNA_HROMADA 
Návrh rozpočtu na rok 2017 10.2.2017   NAVRH_ROZPOCTU_2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.1/2017 30.1.2017 7.2.2017 ZASEDANI_KRAJE_1_2017
Informace pro vlastníky lesa o nutnosti ochrany lesních porostů 10.1.2017 31.5.2017 OCHRANA_LESA_2017
Informace pro vlastníky lesa o vedení lesní hospodářské evidence 10.1.2017 31.3.2017 LHE_2017
Oznámení o nevymezení nočního klidu v noci z 31.12. - 1.1. 23.12.2016 2.1.2017 SILVESTR_2016
Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení 20.12.2016 5.1.2017 NAHRH_VYROKU_21_12
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 27.12.2016 16.12.2016 27.12.2016 ZASEDANI_OZ_Č.25
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.8/2016 12.12.2016 20.12.2016 ZASEDANI_KRAJE_8_2016
Pozvánka na zasedání výboru "Sdružení", návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočtový výhled - DSO Kojetice 30.11.2016 16.12.2016 DSO_KOJETICE_2016
DSO MPM - rozpočet na rok 2017,příjmy a výdaje, a rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019  28.11.2016 14.12.2016 DSO_MPM_16
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 26.11.2016 17.11.2016 26.11.2016 ZASEDANI_OZ_Č.24
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.7/2016 15.11.2016 23.11.2016 ZASEDANI_KRAJE_7_2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.6/2016 24.10.2016 2.11.2016 ZASEDANI_KRAJE_6_2016
Sběr nebezpečného odpadu 10.11.2016     NEBEZP_ODPAD_17
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 26.10.2016 19.10.2016 26.10.2016 ZASEDANI_OZ_Č.23
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 30.09.2016 21.9.2016 30.9.2016 ZASEDANI_OZ_Č.22
Upozornění vlastníkům lesa 15.9.2016   KUROVEC_2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina 15.9.2016 8.10.2016 VOLBY_KRAJ_2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - E.ON, Distribuce 7.9.2016 5.11.2016 UDRZBA_EON
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ, Distribuce 7.9.2016 5.11.2016 UDRZBA_CEZ
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.5/2016 7.9.2016 16.9.2016 ZASEDANI_KRAJE_5_2016
Záměr obce pronajmout (propachtovat) nemovitý majetek 31.8.2016 16.9.2016 PROPACHT_OBEC_08_16
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva kraje Vysočina  23.8.2016 8.10.2016 VOLBY_KRAJ_16
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 26.08.2016 18.8.2016 26.8.2016 ZASEDANI_OZ_Č.21
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 8.8.2016 8.10.2016 STANOVENI MINIMALNIHO POC
Pozvánka na zasedání výboru "Sdružení" - DSO Kojetice 1.8.2016 10.8.2016 POZVANKA_DSO
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2016 10.6.2016 21.6.2016 ZASEDANI_KRAJE_4_2016
Pozvánka na zasedání výboru "Sdružení" - DSO Kojetice 9.6.2016 20.6.2016 POZVANKA_DSO
Záměr obce prodat nemovitý majetek 6.6.2016 24.6.2016 ZAMER_O_PRODAT
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 01.06.2016 24.5.2016 1.6.2016 ZASEDANI_OZ_Č.20
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.3/2016 2.5.2016 10.5.2016 ZASEDANI_KRAJE_3_2016
Výpočet ceny pro vodné a stočné VaK 27.4.2016 1.6.2016 VAK_VYPOCET_2016
Sběr nebezpečného odpadu 12.5.2016     NEBEZP_ODPAD_16
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 20.04.2016 13.4.2016 20.4.2016 ZASEDANI_OZ_Č.19
Závěrečný účet Mikroregionu podhůří Mařenky za rok 2015 31.3.2016 17.4.2016 ZAV_UCET_MIKROREG_2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion podhůří Mařenky 31.3.2016 17.4.2016 ZPR_O_VYS_PR_HOS_MIKRO
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 23.3.2016 8.4.2016 ZPRAVA_O_VYSLEDKU_VAK_2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE - příloha 23.3.2016 8.4.2016 ZPRAVA_O_VYSLEDKU_VAK_PR
Plnění rozpočtu z roku 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 23.3.2016 8.4.2016 PLNENI_ROZP_VAK_2016
Závěrečný účet za rok 2015 svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 23.3.2016 8.4.2016 ZAVERECNY_UCET_VAK_2015
Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 23.3.2016 8.4.2016 VALNA_HROMADA_VAK_2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.2/2016 21.3.2016 29.3.2016 ZASEDANI_KRAJE_2_2016
Záměr obce propachtovat nemovitý majetek 10.3.2016 29.3.2016 PROPACHT_OBEC_03_16
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chlístov za rok 2015 10.3.2016 29.3.2016 PREZK_HOSP_CHL_2015
Závěrečný účet za rok 2015 - Obec Chlístov 10.3.2016 29.3.2016 UCET_CHLISTOV_2015
Informace pro vlastníky lesa o nutnosti ochrany lesních porostů 7.3.2016 31.5.2016 OCHRANA_LESA_2016
Informace pro vlastníky lesa o vedení lesní hospodářské evidence 7.3.2016 31.5.2016 LHE_2016
Pozvánka na valnou hromadu DSO - Sdružení obcí proplynofikaci oblasti Kojetic 3.3.2016 20.3.2016 POZV_KOJETICE_2016
Závěrečný účet DSO - Sdružení obcí proplynofikaci oblasti Kojetic za rok 2015 3.3.2016 20.3.2016 ZU_KOJETICE_2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO - Sdružení obcí proplynofikaci oblasti Kojetic za rok 2015 3.3.2016 20.3.2016 PREZK_KOJETICE_2016
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 04.03.2016 25.2.2016 4.3.2016 ZASEDANI_OZ_Č.18
Závěrečný účet za rok 2015, návrh rozpočtu pro rok 2016, rozpočtový výhled do roku 2020 - "Svazek obcí pro komunální služby" 22.2.2016 9.3.2016 SVAZEK_TKO_2016
Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019 12.2.2016 28.2.2016 ROZPOCTOVY_VYHLED_17_19
Návrh rozpočtu na rok 2015 12.2.2016 28.2.2016 NAVRH_ROZPOCTU_2016
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.1/2016 25.1.2016 2.2.2016 ZASEDANI_KRAJE_6_2015
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 31.01.2016 21.1.2016 31.1.2016 ZASEDANI_OZ_Č.18
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 19.12.2015 11.12.2015 19.12.2015 ZASEDANI_OZ_č.17
Pozvánka na valnou hromadu DSO Mikroregionu Podhůří  Mařenky 1.12.2015 17.12.2015 DSO_MARENKA_2015
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 28.11.2015 20.11.2015 28.11.2015 ZASEDANI_OZ_č.16
Informace o potřebě připojení jednotlivých nemovitostí ke splaškové kanalizaci     PRIPOJENI_KANALIZACE
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek 13.11.2015 30.11.2015 ZAMER_PRONAJMOUT
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 07.11.2015 31.10.2015 7.11.2015 ZASEDANI_OZ_č.14
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.6/2015 31.10.2015 10.11.2015 ZASEDANI_KRAJE_6_2015
Možnost zdarma si vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí" - CETIN 23.10.2015 30.11.2015 CETIN_2015
Pozvánka na zasedání DSO Kojeticko 8.10.2015 18.10.2015 DSO_KOJETICKO_2015
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ, Distribuce 10.9.2015 15.11.2015 ODSTRANENI_DREVIN_ENERG
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 18.09.2015 10.9.2015 18.9.2015 ZASEDANI_OZ_č.13
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.09.2015 - E.ON 9.9.2015   PRERUSENI_EON
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek 3.9.2015 19.9.2015 ZAMER_PRONAJMOUT
Informace pro vlastníky lesa - výskyt kůrovce, kontakty lesních hospodářů     LES_08_2015
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 27.8.2015 11.8.2015 UZAVRENI_VERPR_SMLOUVY_8
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina ze dne 21.8.2015 o zrušení období déle trvajícího nadměrného sucha 21.8.2015   KONEC_SUCHO_2015
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 26.08.2015 18.8.2015 26.8.2015 ZASEDANI_OZ_č.11
Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina ze dne 7.8.2015 o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha 10.8.2015 26.8.2015 SUCHO_2015
Upozornění - Nakládání s vodami v době sucha, výzva oddělení vodního hospodářství… 31.7.2015   NAKLADANI_S_VODAMI
Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 29.7.2015 7.8.2015 INFO_O_PODANI_NAVRHU
Písemná zpráva zadavatele - výběrové řízení - "Inženýrské sítě pro zástavbu rodinných domů v Chlístově - SO 01 komunikace" 17.7.2015   INZENYRSKE_SITE_VYB_RIZ
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) v roce 2015 16.7.2015   ZABAGED_2015
Nákresová situace objížďky     NAKRESOVA_SITUACE
Oznámení o zahájení řízení o povolení uzavírky a nařízení objížďky     NARIZENI_OBJIZDKY
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 26.06.2015 19.6.2015 26.6.2015 ZASEDANI_OZ_č.11
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2015 15.6.2015 23.6.2015 ZASEDANI_KRAJE_4_2015
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 01.06.2015 24.5.2015 1.6.2015 ZASEDANI_OZ_č.10
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.3/2015 30.4.2015 11.5.2015 ZASEDANI_KRAJE_3_2015
Sběr nebezpečného odpadu 14.5.2015     SVOZ
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 07.05.2015 29.4.2015 7.5.2015 ZASEDANI_OZ_č.8
Vyúčtování pro vodné a stočné VaS, a.s. - 2014 27.4.2015 27.5.2015 VYUCTOVANI_VAS_2014
Uplatnění připomínek - výzva - Národní plány povodí 10.4.2015 22.6.2015 UPLATNENI_PRIPOMINEK
Rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 10.4.2015 27.4.2015 ROZP_VYHL_17_18
Závěrečný účet Mikroregionu podhůří Mařenky za rok 2014 10.4.2015 27.4.2015 ZAV_UCET_MIKROREG_2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion podhůří Mařenky 10.4.2015 27.4.2015 ZPR_O_VYS_PR_HOS_MIKRO
Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 10.4.2015 30.4.2015 HOSPODARENI_V_LESICH
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 10.04.2015 2.4.2015 10.4.2015 ZASEDANI_OZ_č.8
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 25.3.2015 10.4.2015 ZPRAVA_O_VYSLEDKU_VAK_2014
Plnění rozpočtu z roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 25.3.2015 10.4.2015 PLNENI_ROZP_VAK_2015
Závěrečný účet za rok 2014 svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 25.3.2015 10.4.2015 ZAVERECNY_UCET_VAK_2015
Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 25.3.2015 10.4.2015 VALNA_HROMADA_VAK_2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chlístov za rok 2014 24.3.2015 10.4.2015 PREZK_HOSP_CHL_2014
Závěrečný účet za rok 2014 - Obec Chlístov 24.3.2015 10.4.2015 UCET_CHLISTOV_2014
Informace pro vlastníky lesa o úpravě zásad při poskytování příspěvků na hospodaření v lesích     UPRAVA_ZASAD_LES_2015
Informace pro vlastníky lesa o nutnosti ochrany lesních porostů     OCHRANA_LESA_2015
Informace pro vlastníky lesa o vedení lesní hospodářské evidence     LHE_2015
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.2/2015 17.3.2015 24.3.2015 ZASEDANI_KRAJE_2_2015
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 10.03.2015 2.3.2015 10.3.2015 ZASEDANI_OZ_č.7
DSO Plyn Kojetice - závěrečný účet za rok 2013+výsledky přezkomání hospodaření+pozvánka na Valnou hromadu 2.3.2015 18.3.2015 DSO_KOJETICE_03_2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovaná pro dobrovolný svazek obcí Skládka tuhého komunálního odpadu Třebíč za rok 2014 27.2.2015 15.3.2015 HOSPODARENI_TKO_2014
Závěrečný účet za rok 2014, návrh rozpočtu pro rok 2015 - TKO, střednědobý investiční plán svazku obcí Skládka TKO 2015-2019 24.2.2015 12.3.2015 SVAZEK_TKO_2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 11.2.2015 27.2.2015 NAVRH_ROZPOCTU_2015
Záměr obce prodat nemovitý majetek 5.2.2015 27.2.2015 ZAMER_O_PRODAT
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 30.01.2015 22.1.2015 30.1.2015 ZASEDANI_OZ_č.6
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.1/2015 19.1.2015 27.1.2015 ZASEDANI_KRAJE_1_2015
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 13.01.2015 6.1.2015 13.1.2015 ZASEDANI_OZ_č.5
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - "Národní plán povodí Dunaje" 6.1.2015 6.2.2015 NAR_PLAN_POVODI_DUNAJE
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 29.12.2014 22.12.2014 29.12.2014 ZASEDANI_OZ_č.4
"Program rozvoje Kraje Vysočina 2015 - 2018" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 15.12.2014 15.1.2015 PROGRAM_VYSOCINA_15_18
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.7/2014 8.12.2014 16.12.2014 ZASEDANI_KRAJE_7_2014
Pozvánka na zasedání předsednictva sdružení DSO Kojetice a návrh rozpočtu sdružení DSO Kojetice na rok 2015 2.12.2014 17.12.2014 DSO_KOJETICE_2014
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 12.12.2014 4.12.2014 12.12.2014 ZASEDANI_OZ_č.3
Rozpočet DSO MPM na rok 2015 a rozpočtové výhledy na roky 2016 a 2017 28.11.2014 14.12.2014 ROZPOCET_DSO_MPM_15
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 28.11.2014 20.11.2014 28.11.2014 ZASEDANI_OZ_č.2
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 11.11.2014 26.11.2014 UZAVRENI_VERPR_SMLOUVY
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.6/2014 10.11.2014 18.11.2014 ZASEDANI_KRAJE_6_2014
Zjišťovací řízení ke koncepci - Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 - předání stanoviska 7.11.2014 24.11.2014 ZJIST_RIZENI_CYKLO
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Chlístov 31.10.2014 8.12.2014 USTAVUJICI _ZASEDANI_2014
Posuzování vlivů koncepce "Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015" 9.10.2014 27.10.2014 POSUZOVANI_VLIVU_NA_VODOV
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 03.10.2014 25.9.2014 2.10.2014 ZASEDANI_OZ_č.33
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Chlístov 23.9.2014 11.10.2014 VOLBY_OU_2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.5/2014 1.9.2014 9.9.2014 ZASEDANI_KRAJE_5_2014
Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 28.8.2014 6.9.2014 INFO_O_PODANI_NAVRHU SML
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - "Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizaci kraje Vysočina od roku 2015" 28.8.2014 29.9.2014 KOMPLEX_AKT_PROGR_VAK
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. - 11. října 2014 25.8.2014 11.10.2014 POČET_A_SIDLO_VOL_OU
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 27.08.2014 20.8.2014 27.8.2014 ZASEDANI_OZ_č.32
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění návrhu a vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP 19.8.2014 4.9.2014 POSUZOVANI_VLIVU_NA_ZP
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstva obce/městyse konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 8.8.2014 11.10.2014 STANOVENI MINIMALNIHO POC
Oznámení o počtu členů zastupitelstva pro příští volební období 17.7.2014 11.10.2014 POCTY_CLENU_ZASTUPITELSTVA
Počty podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí 17.7.2014 11.10.2014 POCTY_PODPISU_PETICE
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí - E.ON     ODSTRANENI_DREVIN_ENERGO
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2014 16.6.2014 24.6.2014 ZASEDANI_KRAJE_4_2014
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 20.06.2014 12.6.2014 19.6.2014 ZASEDANI_OZ_č.31
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 30.05.2014 22.5.2014 29.5.2014 ZASEDANI_OZ_č.30
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 10.5.2014 30.5.2014 STRATEGIE_ROZVOJE_CYKLOTUR
Záměr obce prodat nemovitý majetek 10.5.2014 27.5.2014 ZAMER_PRODAT_MAJETEK_1_14
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.3/2014 5.5.2014 13.5.2014 ZASEDANI_KRAJE_3_2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 3.5.2014 24.5.2014 VOLBY_EP_2014
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 02.05.2014 24.4.2014 1.5.2013 ZASEDANI_OZ_č.29
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chlístov za rok 2013 24.4.2014 10.5.2014 PREZK_HOSP_CHL_2013
Závěrečný účet za rok 2013 - Obec Chlístov 24.4.2014 10.5.2014 UCET_CHLISTOV_2013
DSO Plyn Kojetice - závěrečný účet za rok 2013+výsledky přezkomání hospodaření+pozvánka na Valnou hromadu 24.4.2014 10.5.2014 DSO_KOJETICE_04_2014
Závěrečný účet Mikroregionu podhůří Mařenky za rok 2013 7.4.2014 22.4.2014 ZAV_UCET_MIKROREG_2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion podhůří Mařenky 7.4.2014 22.4.2014 ZPR_O_VYS_PR_HOS_MIKRO
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. - 24. května 2014 7.4.2014 24.5.2014 INFO_O_POCT_SID_VO
Výzva občanům od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - dostatečná identifikace vlastníků 1.4.2014 30.4.2014 VYZVA_URADU_VECI_MAJ
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014 31.3.2014 24.5.2014 KOMI_VOLB_EP_2014
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.2/2014 24.3.2014 1.4.2014 ZASEDANI_KRAJE_2_2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 19.3.2014 3.4.2014 ZPRAVA_O_VYSLEDKU_VAK_2013
Návrh rozpočtu na rok 2014 svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 19.3.2014 3.4.2014 NAVRH_ROZP_VAK_2014
Plnění rozpočtu z roku 2013 svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 19.3.2014 3.4.2014 PLNENI_ROZP_VAK_2014
Závěrečný účet za rok 2013 svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 19.3.2014 3.4.2014 ZAVERECNY_UCET_VAK_2014
Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 19.3.2014 3.4.2014 VALNA_HROMADA_VAK_2014
Záměr obce o výpůjčce nezuživatelné věci 13.3.2014 28.3.2014 ZAMER_OBCE_O_VYPUJCCE
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 07.03.2014 27.2.2014 6.3.2014 ZASEDANI_OZ_Č.28
Závěrečný účet za rok 2013, návrh rozpočtu pro rok 2014 - TKO, střednědobý investiční plán svazku obcí Skládka TKO 2014-2018 27.2.2014 15.3.2014 SVAZEK_TKO_2014
Oznámení o uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě dle "stavebního zákona" 25.2.2014 12.3.2014 OZNAMENI_O UZAVRENI
Návrh rozpočtu na rok 2014 13.2.2014 28.2.2014 NAVRH_ROZPOCTU_14
Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 4.2.2014 12.2.2014 INFO_O_PODANI_NAVRHU
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 07.02.2014 30.1.2014 7.2.2014 ZASEDANI_OZ_Č.27
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.1/2014 27.1.2014 6.2.2014 ZASEDANI_KRAJE_1_2014
Naříz. Státní veterinární správy -ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Kraji Vysočina 21.1.2014 5.2.2014 UKONCENI_VARROAZA
Rozpočet DSO MPM na rok 2014 12.12.2013 28.12.2013 ROZPOCET_DSO_MPM_14
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 21.12.2013 12.12.2013 20.12.2013 ZASEDANI_OZ_Č.26
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.7/2013 2.12.2013 10.12.2013 ZASEDANI_KRAJE_7_2013
Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 21.11.2013 6.12.2013 VALNA_HROMADA_VAK_2014
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 22.11.2013 14.11.2013 22.11.2013 ZASEDANI_OZ_Č.25
Pozvánka na zasedání předsednictva sdružení DSO Kojetice a návrh rozpočtu sdružení DSO Kojetice na rok 2014 12.11.2013 27.11.2013 PREDS_DSO-ROZPOC_2014
Oznámení vlastníkům pozemků, dotčených vedením plynu 11.11.2013   OZNAM_VLASTNIKUM_POZEMKU
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.6/2013 4.11.2013 12.11.2013 ZASEDANI__KRAJE_6_2013
Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR      OZNAMENI_O_POCTU_A_MISTE
Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení 4.10.2013 20.10.2013 NAVRH_VYRO_ROZHODNUTI
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 04.10.2013 26.9.2013 3.10.2013 ZASEDANI_OZ_Č.24
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do PS PČR konaných ve dnech 25. - 26. října 2013 24.9.2013 26.10.2013 MINIM_POCET_CLENU_VK
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS PČR konaných ve dnech 25. - 26. října 2013 24.9.2013 26.10.2013 INF_O_POC_A_SIDLE_VO
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.5/2013 10.9.2013 17.9.2013 ZASEDANI_KRAJE_5_2013
Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení 10.9.2013 25.9.2013 NAVRH_VYR_ROZHODNUTI
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 29.08.2013 22.8.2013 29.8.2013 ZASEDANI_OZ_Č.23
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Kraji Vysočina 16.8.2013 1.9.2013 NARIZENI_SVS_VARROAZA
Zveřejnění návrhu koncepce a vyhodn. vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP-reg.inov.strategie kraje 18.7.2013 2.8.2013 NAVRH_KONCEPCE_KRAJE
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2013 17.6.3013 24.6.2013 ZASEDANI_KRAJE_4_2013
Závěrečný účet Mikroregionu podhůří Mařenky za rok 2012 23.5.2013 7.6.2013 ZAV_UCET_MPM_2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion podhůří Mařenky 23.5.2013 7.6.2013 PREZK_DSO_MPM_2012
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 31.05.2013 21.5.2013 31.5.2013 ZASEDANI_OZ_Č.22
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - E.ON - 27., 29., 30.5.     PRERUS_ENERGIE_05_13
DSO Plyn Kojetice - závěrečný účet za rok 2012+výsledky přezkomání hospodaření+pozvánka na Valnou hromadu 7.5.2013 23.5.2013 DSO_KOJETICE_05_2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.3/2013 7.5.2013 14.5.2013 ZASEDANI_KRAJE_3_2013
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - E.ON - 04.2013     PRERUS_ENERGIE_04_13
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 03.04.2013 26.3.2013 3.4.2013 ZASEDANI_OZ_Č.21
Dětská doktorka MUDr. Matějková - dovolená, záskok     DOVOLENA_DETSKA_DR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - E.ON - 05.04.     PRERUS_ENERGIE_05_04
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.2/2013 22.3.2013 2.4.2013 ZASEDANI_KRAJE_2_2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 22.3.2013 5.4.2013 NAVRH_ROZP_VAK_2013
Plnění rozpočtu z roku 2012 svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 22.3.2013 5.4.2013 PLNENI_ROZP_VAK_2013
Závěrečný účet za rok 2012 svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 22.3.2013 5.4.2013 ZAVERECNY_UCET_VAK_2013
Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 22.3.2013 5.4.2013 VALNA_HROMADA_VAK_2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlístov za rok 2012 18.3.2013 2.4.2013 ZPRAVA_O_VYSLEDKU_2013
Závěrečný účet za rok 2012 7.3.2013 23.3.2013 ZAVERECNY_UCET_2012
Návrh rozpočtu pro rok 2013 - TKO 25.2.2013 12.3.2013 ROZPOCET_TKO_2013
Střednědobý investiční plán svazku obcí Skládka TKO 2013-2017 25.2.2013 12.3.2013 STREDNEDOBY_PLAN_13
Závěrečný účet Svazku obcí Skládka TKO za rok 2012 25.2.2013 12.3.2013 ZAVERECNY_UCET_TKO_2013
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 27.02.2013 19.2.2013 26.2.2013 ZASEDANI_OZ_Č.20
Návrh rozpočtu na rok 2013 11.2.2013 26.2.2013 NAVRH_ROZPOCTU_13
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.1/2013 10.2.2013 18.2.2013 ZASEDANI_KRAJE_1_2013
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - Regionální inovační strategie Kraje Vysočina dle zákona č.100/2001 Sb. 31.1.2013 16.2.2013 ZAHAJENI_ZJIST_RIZENI
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - II.kolo 18.11.2013 25.11.2013 OZNAMENI_O_DOBE_KON
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 28.12.2012 20.12.2012 27.12.2012 ZASEDANI_OZ_č.19
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 19.12.2012 11.1.2013 OZNAMENI_O_DOBE_KONANI
7.výzva k předkládání žádostí o dotaci - MAS Podhorácko     7_VYZVA
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.8/2012 11.12.2012 18.12.2012 ZASEDANI_KRAJE_8_2012
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 08.12.2012 30.11.2012 7.12.2012 ZASEDANI_OZ_č.18
Pozvánka na zasedání představenstva sdružení DSO Kojetice 27.11.2012 12.12.2012 POZVANKA_ZASEDANI_DSO
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 22.11.2012 11.1.2013 VOLEBNI_OKRSKY_12_01_13
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.7/2012 19.11.2012 26.11.2012 ZASEDANI_KRAJE_7_2012
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 17.11.2012 10.11.2012 17.11.2012 ZASEDANI_OZ_č.16
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva kraje č.6/2012 2.11.2012 8.11.2012 ZASEDANI_KRAJE_6_2012
Oznámení Stanice Pavlov o přebírání správního řízení o žádosti o stanovení odchylného postupu 3.11.2012 19.11.2012 ZADOST_O_ATRAHOVANI
Oznámení společnosti E.ON o přerušení dodávky el. Energie 19.11.2012     EON_19_11_12
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí - E.ON 8.9.2012 23.9.2012 UPOZORNENI_VLASTNIKUM
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.5/2012 8.9.2012 15.9.2012 ZASEDANI_KRAJE_5_2012
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 14.09.2012 5.9.2012 13.9.2012 ZASEDANI_OZ_č.16
Záměr obce prodat nemovitý majetek 29.8.2012 14.9.2012 ZAMER_OBC_29_8_12
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva kraje Vysočina a třetiny senátu 24.8.2012 12.10.2012 VOLEBNI_OKRSKY_12_10
Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby a využití území 9.8.2012 23.8.2012 NAVRH_VYROKU_09_08
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Chlístov 19.7.2012 22.8.2012 OZNAMENI_O_ZADANI_UZEM_PL
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 12.07.2012 3.7.2012 11.7.2012 ZASEDANI_OZ_č.15
Závěrečný účet Mikroregionu podhůří Mařenky za rok 2011 30.5.2012 14.6.2012 ZAV_UCET_MPM_2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion podhůří Mařenky 30.5.2012 14.6.2012 PREZKOUMANI_DSO_MPM_2011
Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby a využití území 24.5.2012 8.6.2012 NAVRH_VYROKU_24_05
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 22.05.2012 15.5.2012 22.5.2012 ZASEDANI_OZ_č.14
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.3/2012 7.5.2012 15.5.2012 ZASEDANI_KRAJE_3_2012
Strategie Kraje Vysočina 2020 - předání závěru zjišˇtovácího řízení 26.4.2012 11.5.2012 STRATEGIE_KRAJE_2020
Umístění uzavírky silnice v Pokojovicích 18.4.2012 3.5.2012 PLANEK_UZAVIRKY
Rozhodnutí o uzavírce silnice v Pokojovicích 18.4.2012 3.5.2012 UZAVIRKA_POKOJOVICE
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.2/2012 20.3.2012 26.3.2012 ZASEDANI_KRAJE_2_2012
Rozpočtový výhled DSO MPM na roky 2013 a 2014 18.3.2012 3.4.2012 ROZPOCTOVE_VYHLEDY_DSO
Rozpočet DSO MPM na rok 2012 - výdaje 18.3.2012 3.4.2012 ROZPOCET_DSO_VYDAJE
Rozpočet DSO MPM na rok 2012 - příjmy 18.3.2012 3.4.2012 ROZPOCET_DSO_PRIJMY
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 23.03.2012 15.3.2012 22.3.2012 ZASEDANI_OZ_č.13
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlístov za rok 2011 5.3.2012 21.3.2012 PREZKOUM_HOSPODAR_2012
Závěrečný účet za rok 2011 5.3.2012 21.3.2012 ZPRAVA_O_FINANC_HOSP_2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO - Kojetice za rok 2011 27.2.2012 13.3.2012 VYSLEDEK_PREZKOUMANI_2011K
DSO Plyn Kojetice - závěrečný účet za rok 2011 27.2.2012 13.3.2012 ZAV_UCET_PLYN_KOJ_2011
Svazek obcí "Skládka TKO" - závěrečný účet za rok 2011 + střednědobý rozpočto-vý výhled 2012 - 16 + návrh rozpočtu pro rok 2012 1.3.2012 16.3.2012 ROZPOCTY_SVAZEK_OBCÍ_TKO
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 24.02.2012 16.2.2012 23.2.2012 ZASEDANI_OZ_č.12
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.1/2012 8.2.2012 14.2.2012 ZASEDANI_KRAJE_1_2012
Návrh rozpočtu Obce Chlístov na rok 2012 2.2.2012 17.2.2012 ROZPOCET_2012
Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby a využití území 22.12.2011 6.1.2012 NAVRH_VYROKU_22_12
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 20.12.2011 12.12.2011 19.12.2011 ZASEDANI_OZ_č.11
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.7/2011 6.12.2011 12.12.2011 ZASEDANI_KRAJE_7_2011
Vyjádření stanoviska MŽP k "Aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina" 1.12.2011 16.12.2011 STANOVISKO_MŽP
Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení  23.11.2011 8.12.2011 NAHRH_VYROKU_23_11
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 12.11.2011 5.11.2011 12.11.2011 ZASEDANI_OZ_č.10
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.6/2011 1.11.2011 7.11.2011 ZASEDANI_KRAJE_6_2011
Záměr obce prodat nemovitý majetek-pozemek 27.10.2011 11.11.2011 ZAMER_PRODAT_27_10
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 21.10.2011 13.10.2011 20.10.2011 ZASEDANI_OZ č.9
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k ústnímu jednání 13.10.2011 29.10.2011 OZNAMENI_O_ZAHAJENI
Pozvánka na valnou hromadu - vodovody a kanalizace 5.10.2011 20.10.2011 POZVANKA_VH_VAK
Záměr obce prodat nemovitý majetek - pozemky 30.9.2011 16.10.2011 ZAMER_PRODAT_29_09
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 27.09.2011 20.9.2011 27.9.2011 ZASEDANI_OZ č.8
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.5/2011 13.9.2011 20.9.2011 ZASEDANI_KRAJE_5_2011
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 09.09.2011 1.9.2011 8.9.2011 ZASEDANI_OZ č.7
Záměr obce prodat nemovitý majetek - pozemky 25.8.2011 9.9.2011 ZAMER_PRODAT_25_08
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 23.08.2011 16.8.2011 23.8.2011 ZASEDANI_OZ Č.6
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.4/2011 14.6.2011 21.6.2011 ZASEDANI_KRAJE_4_2011
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 10.06.2011 2.6.2011 10.6.2011 ZASEDANI_OZ č.5
Záměr obce prodat nemovitý majetek - pozemky 25.5.2011 10.6.2011 ZAMER_PRODAT_05_11
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO - Kojetice za rok 2010 29.4.2011 16.5.2011 VYSLEDEK PREZKOUMANI 2010 K
Pozvánka na valnou hromadu Sdružení pro plynofikaci oblasti Kojetic 29.4.2011 16.5.2011 VALNA_HROMADA_KOJ_2011
DSO Plyn Kojetice - závěrečný účet za rok 2010 29.4.2011 16.5.2011 ZAV_UCET_PLYN_KOJ_2010
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.3/2011 29.4.2011 10.5.2011 ZASEDANI_KRAJE_3_2011
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 5.5.2011 26.4.2011 4.5.2011 ZASEDANI_OZ č.4
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlístov za rok 2010 19.4.2011 4.5.2011 ZPRAVA_PREZKOUMANI_10_1
Zpráva o finančním hospodaření obce Chlístov v roce 2010 - závěrečný účet 19.4.2011 4.5.2011 ZAVERECNY_UCET_11
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.4.2011 4.5.2011 PRERUSENI_ELEKTRIKY
Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby a využití území 31.3.2011 16.4.2011 NAVRH_VYROKU_04_11
Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby a využití území 17.3.2011 2.4.2011 NAVRH_VYROKU_03_11
Pozvánka na druhé zasedání zastupitelstva kraje 16.3.2011 22.3.2011 ZASTUPITELSTVO_KRAJ_2
Návrh rozpočtu 2011, plnění rozpočtu 2010, závěrečný účet 2010 - SVK 14.3.2011 29.3.2011 ROZPOCTY_SVK
Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE 14.3.2011 29.3.2011 POZVANKA_VH_SVK
Seznam sčítacích obvodů a komisařů pro obec Chlístov 9.3.2011 14.4.2011 SEZNAM_OBVODU
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice 9.3.2011 14.4.2011 OZNAMENI _O_KONANI
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Skládka TKO 24.2.2011 14.3.2011 ZPRAVA_PREZKOUMANI_10
Návrh rozpočtu svazku obcí Skládka TKO na rok 2011 24.2.2011 14.3.2011 NAVRH_ROZPOCTU_11
Závěrečný účet svazku obcí Skládka TKO za rok 2010 24.2.2011 14.3.2011 ZAVERECNY_UCET_10
Střednědobý investiční plán svazku obcí Skládka TKO 2011-2015 24.2.2011 14.3.2011 STREDNEDOBY_PLAN_11
Návrh rozpočtu sdružení obcí pro plynofikaci oblasti na rok 2011 7.2.2011 23.2.2011 ROZPOCET_PLYNOFIKACE_11
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 17.02.2011 9.2.2011 17.2.2011 ZASEDANI OZ Č.3
Návrh rozpočtu Obce Chlístov na rok 2011 2.2.2011 17.2.2011 ROZPOCET_2011
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 17.12.2010 9.12.2010 17.12.2010 ZASEDANI OZ Č.2
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva 29.10.2010 6.11.2010 USTAVUJICI _ZASEDANI_2010
Pozvánka na šesté zasedání zastupitelstva kraje 27.10.2010 9.11.2010 ZASTUPITELSTVO KRAJE c.6
Rozhodnutí o umístění stavby 12.10.2010 28.10.2010 ROZHODNUTI_O_UMISTENI
Oznámení o datu a místu konání voleb do zastupitelstva obce Chlístov 29.9.2010 14.10.2010 VOLBY DO ZO CHLISTOV
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 06.10.2010 29.9.2010 6.10.2010 ZASEDANI OZ č.29
Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby a využití území 1.9.2010   ROZHODNUTI_O_UMISTENI
Oznámení o jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí 1.9.2010   ZAPISOVATEL
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 01.09.2010 25.8.2010   ZASEDANI OZ č.28
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce 25.8.2010   VOLEBNI OKRSKY 15.10.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 11.8.2010   STANOVENI MINIMALNIHO
Oznámení zahájení územního řízení - splašková kanalizace a čistírna 10.8.2010 26.8.2010 OZNAMENI O ZAHAJENI
Informace o volbách do zastupitelstev obcí 1.7.2010   VOLBY INFORMACE 2010
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 16.06.2010 8.6.2010 16.6.2010 ZASEDANI OZ č.27
Přezkoumání hospodaření obce Chlístov     ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSP
Zpráva o finančním hospodaření obce Chlístov v roce 2009 19.5.2010 4.6.2010 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Záměr obce prodat nemovitý majetek 14.5.2010 30.5.2010 ZAMER SMENIT
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku za rok 2010      VYSLEDEK PREZKOUMANI 2010
Zasedání zastupitelstva kraje 3/2010 dne 11.05.2010     ZASEDANI KZ č.3
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 13.05.2010 5.5.2010 13.5.2010 ZASEDANI OZ č.26
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS PČR 7.4.2010 28.5.2010 VOLEBNI OKRSKY 28.05.
Veřejné shromáždění 23.03.2010     VEREJNE SHROMAZDENI
Návrh závěrečného účtu Energetického sdružení obcí jižní Moravy za rok 2009  5.3.2010 20.3.2010 NAVRH ZAVERECNEHO UCTU
Návrh rozpočtu Energetického sdružení obcí jižní Moravy na rok 2010 5.3.2010 20.3.2010 NAVRH ROZPOCTU EN SDRUZENI
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 05.03.2010 24.2.2010 5.3.2010 ZASEDANI_OZ č.25
Návrh rozpočtu Obce Chlístov na rok 2010 14.2.2010 4.3.2010 ROZPOČET 2010
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 07.12.2009 28.11.2009 6.12.2009 ZASEDANI OZ č.24
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 10.09.2009 2.9.2009 10.9.2009 ZASEDANI OZ č.23
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 01.07.2009 23.6.2009 1.7.2009 ZASEDANI OZ č.22
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 11.06.2009 3.6.2009 11.6.2009 ZASEDANI OZ č.21
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 16.4.2009 6.6.2009 VOLEBNI OKRSKY 06.09
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 17.03.2009 9.3.2009 17.3.2009 ZASEDANI OZ č.20
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 27.02.2009 19.2.2009 26.2.2009 ZASEDANI OZ č.19
Návrh rozpočtu Obce Chlístov na rok 2009 9.2.2009 24.2.2009 ROZPOČET 2009
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 20.12.2008 10.12.2008 19.12.2008 ZASEDANI OZ č.18
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 20.11.2008 12.11.2008 20.11.2008 ZASEDANI OZ č.17
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 02.10.2008 24.9.2008 2.10.2008 ZASEDANI OZ č.16
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 10.09.2008 2.9.2008 10.9.2008 ZASEDANI OZ č.15
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 18.06.2008 10.6.2008 18.6.2008 ZASEDANI OZ č.14
Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu 19.5.2008 19.6.2008 RIZENI O OPERATU
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 16.04.2008 9.4.2008 16.4.2008 ZASEDANI OZ č.13
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 08.02.2008 31.1.2008 8.2.2008 ZASEDANI OZ č.11
Návrh rozpočtu Obce Chlístov na rok 2008 24.1.2008 8.2.2008 ROZPOČET 2008
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 14.12.2007 5.12.2007 14.12.2007 ZASEDANI OZ č.10
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 16.11.2007 7.11.2007 16.11.2007 ZASEDANI OZ č.9
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 12.09.2007 4.9.2007 12.9.2007 ZASEDANI OZ č.8
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 13.06.2007 6.6.2007 13.6.2007 ZASEDANI OZ č.7
Záměr směnit části pozemků z důvodů odstraněné bodové závady 15.5.2007 30.5.2007 ZÁMĚR SMĚNIT
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 11.05.2007 2.5.2007 11.5.2007 ZASEDANI OZ č.6
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 25.04.2007 18.4.2007 25.4.2007 ZASEDÁNÍ OZ č.5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku za rok 2006  20.3.2007 4.4.2007 ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ
Záměr pronajmout parcelu p.č.805/2 15.3.2007 31.3.2007 ZÁMĚR PRONAJMOUT
Návrh rozpočtu Obce Chlístov na rok 2007 31.1.2007 15.12.2007 ROZPOČET 2007
Zasedání zastupitelstva obce Chlístov dne 15.02.2007 1.2.2007 15.2.2007 ZASEDÁNÍ OZ č.4