17.11.2018 – Hrabání listí

a jiného podobného neřádstva se událo v den sváteční. Protože je v našich luzích rurálních slavení novodobých svátků, jak to jen říci, poněkud problematické, jeví se brigáda dobrovolná, ku zvelebení prostor veřejných určená, řešením optimálním. Účast dobrovolníků hojná, takže se sluší poděkovat.

16.11.2018 – Slaměné postavy

kteréžto, doufejme, opět zabydlí příbytek jim přináležející, vznikaly v potu tváře našich žen, v užitkových prostorách rodiny Pokorných, za odborného vedení paní domu. Jsme rádi manuální zručnosti a ochotě jmenovaných. Dodejme, že se cizí (naší) slámou budou chlubit i v Pohořelicích.

31. 10. 2018 – Ustavující zasedání

Nově zvolené zastupitelstvo obce naší rozhodlo o svém složení takto:

Starosta: Šulc Martin
Místostarostka: Ferklová Martina ing.
Členové: Cardová Marie
Grubl Michal
Krátký Dušan ml.
Rygl Jaromír
Trnka Petr
Veleba Jiří
Žampová Jitka

28. 10. 2018 – Lampiónový průvod

Prošel plánovanou trasou, v počtu hojném, složení pestrém. Ukončen ohňostrojem, jen to dušičkové počasí.

27. 10. 2018 – Oslavy stoletého trvání

Čeho vlastně? Dle mého názoru je co slavit. Na události, které se odehrály před sto lety, se již můžeme dívat s odstupem a neprovozovat stále oblíbenou hru na Co by, kdyby… Vznik republiky se stal skutečností přičiněním vnitřního i zahraničního odboje, a jak řekl tatíček (snad cituji přesně, nemám nikoho, aby hledal v Přítomnosti) bez legií bychom republiku neměli. Potíž byla jenom s tím, že první republika si příliš nevěděla rady s těmi, co přísahu mocnáři neporušili a jejich strádání nebylo o nic menší. V oficiálních oslavách jsem cítil mírné rozpaky z toho, co teď vlastně s tím vlastenectvím, které bylo hlavním hnacím motorem Mužů října. Nové evropské hodnoty (ale co to vlastně je) na to napasovat dost dobře nejde, takže nezbývá než přiznat, že cosi jako národ skutečně existuje. Oslavy v naší obci byly mírně ovlivněny nepřejícností počasí, no ale pršet taky musí, že, naši měšťáci. Paní starostky projevu kostru tvořily zápisy místního kronikáře k Velké válce se vážící. Projev k věci jdoucí, uměřený, atmosféru vystihující, občané děkují. Následovala pobožnost ke konci Světové války spojená s žehnáním nového hasičského vozu, kteréhožto úkolu se se ctí zhostil otec Jan (doufám, že mohu použít tuto titulaturu).

29.09.2018 – Obecní prase

Samozřejmě nemám na mysli nikoho konkrétního, ba dokonce ani nic konkrétní, protože z vepře se na plechu vyskytovaly pouze části, ale proč se nedržet zaužívaného termínu. Počasí bylo slunečné, ale čerstvé, takže bylo nutno užívat podzimních doplňků. Stravy i oblečení. Obecní družení se odehrávalo po Dni české státnosti. To to zní, co? No, ale když byl pro pana prezidenta kníže Václav kolaborant? Nebo že by neidiot změnil názor? Ale dosti již nářků. Akce se, doufám, vydařila a musíme doufat, že se najde dostatek odhodlání pořadatelů pokračovat v, myslím již, tradici.

12.09.2018 – Nový hasičský vůz

Nahradil již AVII, která se dožila úctyhodného věku. Sluší se jí ovšem za její dlouholeté služby poděkovat, což činíme. Vůz bylo možno pořídit za přispění MV GŘ HZS, které přispělo částkou 450 000 Kč, Kraj Vysočina přispěl 300 000 Kč, celková částka činila 905 000 Kč. Vozidlo dodala firma Techsport Brno. Nyní jen zbývá udržovat výkonnost členů.

07.08.2018 – Pramen Rokytné

Aby bylo jasno. Je to samozřejmě v katastru naší obce. Byla obnovena, nutno říci vkusně, informační tabule. Lze na ní vypozorovati znázornění celého povodí, vlastní řeky, přítoků a geografického popisu. Tož tak.

06.08.2018 – Prolézačky

A ty ostatní věci k dětí dovádění instalovala firma pana Františka Smitky. Přejeme dětem, aby si toto užily alespoň tak, jak si naše děti užily atrakcí v dávných dobách (svépomocí) instalovaných.

04.08.2018 – Chlístovský Trojboj

Nevím, jestli ho nazvat moderním, ale badminton, stolní tenis a pétanque k tomu vybízí. Hlavně, že se „děcka“ vyblbly.