03.05.2017 – Horní rybník

Níže možno najít nástin vývoje:

  • Projekt ing.Skryja Miroslav, z roku 2013
  • Čekali jsme na vhodnou dotaci, dotace z MZe (čekáme tento týden na oficiální dopis – přiznání dotace, schválili 5.5.2017, zatím jsme měli jen příslib)
  • Zhotovitel firma MBM TRADE CZ, s.r.o.
  • Smlouva o dílo na 1.259.355,98 Kč
  • Práce: odstranění sedimentu (vyvezeno na pozemky Rolnické společnosti Lesonice), rekonstrukce hráze, vybudování SFO (sdružený funkční objekt), zbudování potrubí na soukromém pozemku (Cardovi), vykácení starých poškozených stromů
  • Na tuto akci bude navazovat: oprava komunikace od Horního rybníka k nové zástavbě (štěrková cesta) – konec prázdnin, podzim
    výsadba zeleně a úprava zeleného pásu mezi novostavbami –  2018—

Můžeme býti jenom rádi, že k výše uvedené akci došlo. Na fotografiích možno vidět, jak se tvářnost krajiny v okolí rybníka proměňuje.

30.04.2017 – Máje

Výtvor dřevěný, dvacettpětimetrový, úsilím mládeže naší obstaraný, obhospodařený, vztyčil se krátce po sedmé odpolední u hostince místního, v sousedství úhledné hranice, na jejíž stavbě pracováno ještě v ranních hodinách. Akce byla i při poněkud chladnějším počasí honě navštívená, malými i velkými. Oslyšen zůstal pouze návrh, aby oheň vzplál na nově povstavší „stolové hoře“. Snad příště.

29.04.2017 – Setkání seniorů

Setkání proběhlo zajisté k plné spokojenosti zúčastněných v místním hostinci. K tanci i k poslechu zahráli hudebníci místní provenience a organizace nedrhla. Poděkování patří pořadatelům (kám), jež se plny entuziasmu úkolu zhostily. Jen by již měl někdo zahřívat lavici náhradníků, protože generační výměna se neúprosně blíží. Zábava se protáhla do pozdních večerních hodin, takže počin možno považovati za vydařený.