Müllerova mapa Moravy z roku 1716 ve vydání z roku 1790

I. vojenské mapování – Josefské 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800

II. vojenské mapování – Františkovo  1819-1858, měřítko 1: 28 800

III. vojenské mapování – Františko-josefské  1876-1878 (Morava a Slezsko),  měřítko 1 : 25 000